Commissie Patiënteninformatie

De volgende personen hebben zitting in de Commissie Patienteninformatie:

Marc Besselink
- Chirug Amsterdam UMC
- Contactpersoon namens DPCG

Bert Bonsing
- Chirurg LUMC

Hanneke Wilmink
- Medisch Oncoloog AMC

Chulja Pek
- Verpleegkundig Specialist Erasmus MC

Annuska Schoorlemmer
- Verpleegkundig Specialist AMC

Myriam van Zandvoort
- Dietist LUMC