Vactures

Teamleden Psychosociale Zorg & BKvL

Ongeveer 30% van de kankerpatiënten heeft behoefte aan psychosociale oncologische zorg bij het verwerken van de gevolgen van de ziekte en de behandeling ook tijdens de palliatieve fase. Dit heeft een directe impact op de kwaliteit van leven.

Op dit moment is toegankelijke en betaalbare psychosociale oncologische zorg voor mensen die willen re-integreren of leren leven met en na kanker, onvoldoende gewaarborgd.

Teamleden Lotgenoten- & Partnercontact

Ons team van ervaringsdeskundigen van Living With Hope (LWH) beantwoordt de vragen die worden gesteld middels de telefonische hulplijn en mail.

Ook is er behoefte aan ontmoetingsdagen in het land. Naast de patiënt als ervaringsdeskundige willen Partners ook graag onderling contact met andere Partners.

Patient Advocates

Ziekenhuizen, onderzoekers, verzekeraars en farmaceutische bedrijven vragen steeds vaker advies aan LWH. Maar LWH geeft ook steeds meer ongevraagd advies als het om de belangen gaat van de alvleesklierkanker patiënt.

Experts & Teamleden Awareness / Communicatie

Alvleesklierkanker leeft onvoldoende bij het publiek terwijl het in 2030 de 2e aan kanker gerelateerde sterfte wordt na longkanker. Er zal dus awareness gecreëerd moeten worden bij publiek en betrokken organisaties om alvleesklierkanker nog meer op de agenda te krijgen. Het ontwikkelen van de juiste strategie bij het verstrekken van informatie is cruciaal.

Schrijven van een artikel voor de LWH nieuwsbrief of andere relevante media.

Experts & Teamleden Fondsenwerving

Living With Hope heeft veel geld nodig ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en de verspreiding van informatie over alvleesklierkanker.

Jaarlijks worden meerdere beurzen uitgereikt aan jonge onderzoekers om hen te stimuleren zich blijvend te verdiepen in de problematiek rondom alvleesklierkanker.

Experts & Teamleden Social Media

Steeds meer wordt er gebruik gemaakt van Social Media zoals Twitter en Facebook. Ook bloggers en vloggers zijn niet meer weg te denken in deze wereld van snelle media. Om ook op dit gebied onze doelgroepen maximaal te bereiken is deze expertise en invulling onmisbaar.

Coördinator Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn cruciaal voor de continuïteit binnen onze organisatie. Het is daarom belangrijk dat vrijwilligers voldoende aandacht en ondersteuning krijgen om hun werk goed te doen en vooral met veel plezier actief te zijn.

Stages

Living With Hope wil graag stagiaires inzetten op diverse onderdelen; meer informatie volgt.


Terug naar word vrijwilliger