Neuro-Endocriene tumoren (NET / NEC)

Neuro-endocriene tumoren zijn tumoren die ontstaan in de neuro-endocriene cellen, waaronder in de maag, darmen, alvleesklier of longen. Neuro-endocriene tumoren worden verdeeld in drie groepen, gebaseerd op de snelheid waarmee de tumorcellen delen.
NET graad 1 groeit over het algemeen traag, NET graad 2 heeft een middelmatige groeisnelheid en NET graad 3 en NEC (neuro-endocriene carcinomen) groeien snel en agressief. Soms kan een NET uitzaaien naar andere organen. Dit betreft meestal de lever.

Voor de behandeling en overlevingskansen is het belangrijk te weten welke soort neuro-endocriene tumor je hebt. Er zijn vier ziekenhuizen in Nederland die als expertcentrum voor NET worden erkend.


Terug naar verschillende vormen