NET / NEC Expertise centra

Patiënten kunnen het beste verwezen worden naar een expertise centrum. Er zijn vier ziekenhuizen in Nederland die als expertcentrum voor NET worden erkend.

  • Amsterdam UMC, locatie AMC
  • Erasmus Medisch Centrum
  • Universitair Medisch Centrum Utrecht / Antoni van Leeuwenhoek
  • Universitair Medisch Centrum Groningen


Terug naar Neuro-Endocriene tumoren