Second opinion

Wat is een second opinion?

‘Second opinion’ betekent letterlijk: tweede mening. Een andere arts geeft zijn oordeel over de bevindingen van uw eigen dokter. U mag ervan uitgaan dat u goede hulp en adviezen krijgt, daarom hoeft u ook beslist niet voor iedere behandeling een tweede mening te vragen. Dat doet u pas, wanneer u voor een beslissing staat met ingrijpende gevolgen of wanneer u ernstige twijfels heeft over een diagnose of behandeling.

Een second opinion aanvragen

Diegene die de second opinion geeft, neemt de behandeling niet over. Het is daarom verstandig dat u het verzoek eerst met uw eigen arts bespreekt; hij blijft uw hoofdbehandelaar. Bovendien moet hij vaak een kopie van uw dossier aan de tweede arts opsturen.

Het kan lastig zijn om uw behandelaar te vertellen dat u een tweede mening wilt, maar bedenk dat zo’n gesprek voor artsen heel gewoon is en de arts zal hier zonder problemen aan meewerken.. Beschouw het vragen van een tweede mening daarom niet als een negatieve daad. Zie het als een vorm van ondersteuning om uw eigen besluit te kunnen nemen. Het maakt u bewust van de mogelijkheid ‘nee’ te zeggen tegen een bepaalde behandeling en voor een andere methode te kiezen. Het gaat tenslotte om uw eigen leven!!

Hulpverleners en zorgverzekeraars zijn prima op de hoogte van jouw rechten als patiënt. In de meeste gevallen vergoedt de zorgverzekeraar een second opinion, maar bij veel verzekeraars zit deze vergoeding in de aanvullende pakketten. Goed om dat vooraf te controleren.

Hoe verloopt een second opinion?

Uw eigen behandelaar, uw huisarts of Living With Hope kan u helpen bij het vinden van iemand die een tweede mening wil geven. Zorg ervoor dat je gegevens en uitslagen op tijd op het bureau liggen van de arts die je als tweede raadpleegt. Je kunt je huidige behandelend arts vragen de documenten door te sturen; je kunt ze ook zelf meenemen. Bedenk wel dat bij een second opinion soms onderzoeken opnieuw worden uitgevoerd of andere onderzoeken worden aangevraagd. Ga van tevoren bij jezelf na welke aanvullende informatie je wilt krijgen; wat je vraag is aan de arts aan wie je de tweede beoordeling vraagt. Soms neemt de tweede arts contact op met uw eigen behandelaar voor aanvullende informatie.

Twee deskundigen, twee meningen: wat nu?

Als u een tweede mening vraagt, krijgt u die ook. Daarvan moet u zich bewust zijn. Want wat doet u als beide artsen een ander advies geven? Welk advies volgt u dan op? Bij het nemen van die beslissing kunnen de volgende vragen helpen:

  • Hoeveel pijn en ongemak geeft de behandeling?
  • Wat is er bekend over de kans van slagen en de risico’s op complicaties?
  • Is er veel ervaring met de behandeling?
  • Worden de nieuwste technieken gebruikt?
  • Is er goede begeleiding vanuit de behandelaar en het ziekenhuis?
  • Staat de behandelaar open voor vragen?
  • Heeft uw vertrouwen in de behandelaar?
  • Wat zijn de voordelen van de behandeling?
  • Wat zijn de nadelen van de behandeling?
  • Vergoedt uw zorgverzekeraar de behandeling?

Vergoeding van een second opinion

U heeft altijd het recht om een andere deskundige om advies te vragen. Maar let op: veel zorgverzekeraars vergoeden een second opinion alleen als uw behandelend arts u doorverwijst naar een collega. Als u zelf een second opinion regelt, is het mogelijk dat uw zorgverzekeraar niet alles vergoedt. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar hoe het precies zit.

Meer over een second opinion leest u in de brochure 'Een tweede mening – second opinion'.

Bronnen | Patiëntenfederatie Nederland


Terug naar patiënteninformatie