Cijfers en resultaten over late gevolgen bij kanker

Bovenstaande vraag stelde NFK in samenwerking met al haar lidorganisaties medio oktober. Toen vroegen we je om mee te helpen aan de verspreiding van de campagne. Samen hebben we ervoor gezorgd dat meer dan 3600 (!) mensen de vragenlijst over ‘late gevolgen’ van kanker invulden. Daar willen we je heel hartelijk voor bedanken en natuurlijk ook alle mensen die de vragenlijst hebben ingevuld. Daarom vragen we deze keer om mee te werken aan het verspreiden van een bedankje en de onderzoeksresultaten. Samen creëren we op die manier meer bewustzijn voor de ‘late gevolgen’ van kanker. Dit kan op vele manieren (bijvoorbeeld via een nieuwsbericht, bericht via nieuwsbrief, Facebook en Facebookgroepen, Twitter, LinkedIn, de offline magazines etc.).

Uit de analyse van de resultaten blijkt dat er onvoldoende bewustzijn is, voor het feit dat kanker - ook na vijf jaar overleving - beperkende gevolgen kan hebben. Een derde van de mensen die de vragenlijst invulden is zelfs (nog) niet bekend met het bestaan van late gevolgen. De aandacht voor de gevolgen van kanker richt zich op de ziekteperiode en (eventuele) reïntegratie na herstel. De fase van de ‘late gevolgen’ wordt onderbelicht. Uit de analyses blijkt bovendien dat de beperkende ‘late gevolgen’ het meest worden ervaren in de werksituatie (bijna 40% veel en 23% enigszins). Op de werkplek is ook het minste begrip voor de ‘late gevolgen’ van kanker: Collega’s, werkgevers en leidinggevenden krijgen als rapportcijfer een onvoldoende (5,4). De actie die uit het onderzoek voortvloeit wordt daarom gericht op de invloed van late gevolgen op werk. Hierover vertellen we je meer in januari.

Lees hier een verslag van de uitgebreide resultaten

Voor een kort overzicht van feiten en cijfers zie de factsheet hieronder:

Factsheet