ULTRAPANC

Met dit onderzoek willen we aantonen dat intra-operatieve echografie van toegevoegde waarde is tijdens operaties voor alvleesklierkanker met vaatbetrokkenheid.

Bij ongeveer 1 op de 5 patiënten die wordt geopereerd voor alvleesklierkanker, wordt er (mogelijk) contact gezien tussen de tumor en de omliggende bloedvaten op de pre-operatieve beeldvorming. Tijdens de operatie zal de chirurg met behulp van tast en zicht beoordelen of, én hoeveel contact er is met de omliggende bloedvaten, waarop één van de volgende beslissingen wordt genomen: 1) bij te uitgebreid contact met de bloedvaten wordt de tumor niet verwijderd 2) bij gering contact met de bloedvaten kan er besloten worden om samen met de tumor een deel van het bloedvat te verwijderen en wordt het bloedvat daarna hersteld 3) de tumor kan van de bloedvaten afgehaald worden zonder het bloedvat te verwijderen. Echter blijft het lastig om op deze manier accuraat de tumor af te grenzen en komt het vaak voor dat de tumor hierdoor niet-radicaal wordt verwijderd. Tijdens de operatie kan de chirurg (eventueel samen met de radioloog) gebruik maken van een echoapparaat. Dit wordt intra-operatieve echografie genoemd. De echo kan extra informatie geven over de grootte van de tumor en het eventuele contact met de omliggende bloedvaten. Het doel van de ULTRAPANC studie is om te onderzoeken of door systematisch gebruik te maken van intra-operatieve echografie de chirurg beter kan inschatten of, én hoeveel contact er is met de omliggende bloedvaten. Alhoewel intra-operatieve echografie altijd beschikbaar is, zijn de bevindingen van intra-operatieve echografie bij alvleesklierkanker tot nu toe onvoldoende onderzocht.

In aanmerking voor deze studie komen patiënten met: een leeftijd vanaf 18 jaar, een (verdenking) op alvleesklierkanker, die een operatie ondergaan waarbij het de bedoeling is de tumor te verwijderen, waarbij op pre-operatieve beeldvorming contact wordt gezien tussen de tumor en de bloedvaten.

Deelnemende centra

  • Amsterdam UMC locatie Academisch Medisch Centrum, AMSTERDAM
  • Catharina Ziekenhuis, EINDHOVEN
  • Leids Universitair Medisch Centrum, LEIDEN
  • Maasstad Ziekenhuis, ROTTERDAM
  • Universitair Medisch Centrum Groningen, GRONINGEN
  • Universitair Medisch Centrum Utrecht, UTRECHT

Indien u denkt dat u in aanmerking komt voor dit onderzoek, vraagt u dan uw behandelend arts om meer informatie en eventuele verwijzing.