PROPAN

Het PROPAN project is bedoeld voor patiënten met een duidelijk verhoogd risico op alvleesklierkanker die de optie van een totale verwijdering van de alvleesklier willen bespreken. Het project richt zich op gedeelde besluitvorming waarbij gebruik wordt gemaakt van zogenaamde keuzetabellen. In deze keuzetabellen worden, per optie, antwoorden gegeven op de meest gestelde vragen.

Patiënten die voor dit project in aanmerking komen zijn patiënten met een hoog risico op het ontwikkelen van alvleesklierkanker: patiënten met hereditaire pancreatitis (erfelijke alvleesklierontsteking) of bevestigde main-duct IPMN (een cysteuze afwijking).

Indien de patiënt, na bespreken van de desbetreffende PROPAN-keuzetabel met klinisch geneticus of MDL-arts en chirurg geïnteresseerd is, zal de patiënt het PROPAN-programma doorlopen.

Deelnemende centra

  • Amsterdam UMC – locatie AMC
  • Erasmus UMC Rotterdam

Indien u denkt dat u in aanmerking komt voor dit onderzoek, vraagt u dan uw behandelend arts om meer informatie en eventuele verwijzing.