POLO

Een studie naar het effect van behandeling met Olaparib (een PARP remmer) bij patiënten met gemetastaseerde alvleesklierkanker met een BRCA mutatie, bij wie de ziekte geen progressie heeft vertoond bij eerstelijns op platinum gebaseerde chemotherapie (FOLFIRINOX).

Dit onderzoek wordt uitgevoerd om de werkzaamheid te testen van het onderzoeksgeneesmiddel Olaparib. In dit onderzoek zal Olaparib worden vergeleken met een placebo om te bepalen of Olaparib effectief is in het vertragen van de hergroei van de kanker vergeleken met het niet gebruiken van medicatie tijdens deze onderbreking.

Welk geneesmiddel wordt onderzocht?

Olaparib is een geneesmiddel dat het zelfherstel van kankercellen stopt. Vanwege de BRCA-mutatie die u hebt kunnen cellen zich niet op andere manieren herstellen, wat leidt tot het sterven van de kankercellen. Gezonde cellen hebben andere manieren om zich te herstellen zodat ze toch kunnen overleven.

Voor wie?

Patiënten met uitgezaaide alvleesklier kanker, met een BRCA mutatie, die behandeld zijn met FOLFIRINOX (een combinatie van 5-FU, irinotecan, oxaliplatin en leucovorin), 8 kuren hebben gehad en bij wie op de laatste CT scan/ MRI scan geen toename van ziekten wordt gezien.

Deelnemende ziekenhuizen zijn:

  • Academisch Medisch Centrum, AMSTERDAM

Indien u denkt dat u in aanmerking komt voor dit onderzoek, vraagt u dan uw behandelend arts om meer informatie en eventuele verwijzing.