NabGem

Patiënten met een lokaal gevorderde tumor, zonder uitzaaiingen, bij wie een operatie niet mogelijk is komen mogelijk in aanmerking voor deze studie.

Op het moment worden in de meeste ziekenhuizen drie typen chemotherapie gebruikt: FOLFIRINOX (een combinatie van 4 verschillende middelen), gemcitabine en nab-paclitaxel plus gemcitabine. Uw oncoloog kan u meer vertellen over het verschil tussen deze behandelingen. Bij patiënten met uitgezaaide ziekte is de combinatie van nab-paclitaxel en gemcitabine een geregistreerde en dus standaard behandeling. Onderzoeken laten zien dat dit ruim 2 maanden verlenging van levensduur geeft ten opzichte van gemcitabine alleen. Voor patiënten zonder uitzaaiingen wordt de combinatie van nab-paclitaxel en gemcitabine wel gebruikt, maar is de eventuele overlevingswinst nog onbekend. Nab-paclitaxel is daarom officieel nog niet geregistreerd als standaard behandeling voor deze patiëntengroep. Met behulp van de NABGEM studie willen we patiënten zonder uitzaaiingen vervolgen, om te zien of de nieuwe therapie ook voor hen veilig en werkzaam is.

Deelnemende centra

  • UMCU
  • AMC
  • Maastricht UMC
  • St Antonius
  • JBZ
  • MST

Indien u denkt dat u in aanmerking komt voor dit onderzoek, vraagt u dan uw behandelend arts om meer informatie en eventuele verwijzing.