LAPC-1 (EMC)

Onderzoekt of toevoegen van bestraling aan chemotherapie een beter effect heeft bij tumoren die niet geopereerd kunnen worden.

Deze studie onderzoekt of het toevoegen van gerichte bestraling (stereotactische radiotherapie) aan een bestaand chemotherapie schema (folfirinox) effect heeft op de overleving. Ook wordt gekeken of er bijwerkingen optreden en of het een gunstig effect heeft op de tumor. Hierbij wordt geanalyseerd of er lokaal nog groei van de tumor is en of de tumor alsnog operabel wordt. Patiënten van 18-75 jaar worden geïncludeerd.

Patiënten waarbij door middel van de CT-beelden duidelijk is dat de tumor niet verwijderd kan worden, kunnen behandeld worden. Er mogen geen uitzaaiingen zijn. Ook kunnen patiënten die eerder al bestraling of chemotherapie hebben gekregen, niet in deze studie behandeld worden.

Deelnemende ziekenhuizen zijn:

  • Academisch Medisch Centrum, AMSTERDAM
  • Radboud Universiteit Medisch Centrum, NIJMEGEN
  • Universitair Medisch Centrum Groningen, GRONINGEN

Indien u denkt dat u in aanmerking komt voor dit onderzoek, vraagt u dan uw behandelend arts om meer informatie en eventuele verwijzing.