IMAGE

Dit is een studie die de waarde van de MRI scan bij alvleesklierkanker onderzoekt. Het is dus geen behandeling.

Deze studie is een subonderdeel van de studie die onderzoekt een behandeling met chemotherapie (FOLFIRINOX) bij patiënten met niet-uitgezaaide alvleesklierkanker bij wie een operatie niet meer mogelijk is. Onderzocht wordt of met MRI gekeken kan worden wat het effect is van de behandeling met chemotherapie, en of de MRI kan bepalen dat een operatie na behandeling met chemotherapie toch mogelijk is.

Patienten ouder dan 40 jaar worden in de studie opgenomen.

Deelnemende ziekenhuizen zijn:

  • Academisch Medisch Centrum, AMSTERDAM

Indien u denkt dat u in aanmerking komt voor dit onderzoek, vraagt u dan uw behandelend arts om meer informatie en eventuele verwijzing.