Medische onderzoeken

Algemeen

De uitkomsten van de hieronder beschreven onderzoeken en de klachten die u heeft, geven soms aanleiding tot onderzoek van andere organen. De volgende onderzoeken kunnen plaatsvinden:

Onderzoek voor de diagnose

De diagnostische beeldvorming van de alvleesklier de laatste jaren steeds verder ontwikkeld. Echografie, endoscopische echografie, CT-scan, MRI, ERCP en PET/ PET-CT kunnen een diagnose van alvleesklierkanker helpen vaststellen. Deze onderzoeken kunnen aangevuld worden met laboratorium tests zoals bloed en weefselonderzoek en laparoscopie. De specialist bepaalt welke methoden belangrijk en noodzakelijk zijn om uw diagnose adequaat te kunnen stellen.

Bij verdenking alvleesklierkanker

Onderzoek begint vaak bij de huisarts. Als u met een of meer van de eerder genoemde symptomen bij uw huisarts komt, zal deze u eerst lichamelijk onderzoeken. Uw huisarts kan ook aanvullend onderzoek (laten) verrichten, bijvoorbeeld bloedonderzoek en een onderzoek van de bovenbuik. Als uw huisarts vermoedt dat er sprake is van alvleesklierkanker, zal hij u doorverwijzen naar een specialist. Meestal is dat een maagdarmleverarts, een internist of een chirurg.

Deze specialist zal het lichamelijk onderzoek herhalen en aanvullend uitgebreid onderzoek laten verrichten.

Stadium-indeling (stadiering)

Om te kunnen bepalen welke behandeling(en) geschikt zijn om de alvleesklierkanker te behandelen, moet uw specialist weten uit welke soort cellen de tumor is ontstaan, of de tumor goed of kwaadaardig is, en hoe kwaadaardig de tumor is en wat het stadium van de ziekte is. Onder het ‘stadium’ verstaat men de mate waarin de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid. De specialist stelt het stadium van de ziekte vast door onderzoek te doen naar:

  • De plaats en grootte van de tumor.
  • De mate van doorgroei in het omringende weefsel.
  • De aanwezigheid van uitzaaiingen in de lymfeklieren en/of organen ergens anders in het lichaam.
Deze stadium­indeling is belangrijk voor de inschatting van de prognose en het bepalen van de behandeling. Uw specialist zal hier meer over vertellen. Zie ook het hoofdstuk verschillende fases van alvleesklierkanker.


Terug naar patiënteninformatie