Totale alvleesklier resectie

Soms kan het nodig zijn, dat de hele alvleesklier verwijderd moet worden. Bij een totale alvleesklierresectie verwijderd de chirurg:

  • de gehele alvleesklier
  • het laatste deel van de maag
  • de twaalfvingerige darm
  • de galblaas
  • een groot deel van de grote galbuis
Tegenwoordig kan de maag bij de totale alvleesklierresectie meestal worden gespaard. De maagsluitspier wordt dan rechtstreeks op de dunne darm aangesloten. Het voordeel van de maag sparende operatie is dat de voedselvertering na de operatie beter is en de patiënt minder last heeft van diarree. Na de operatie leegt de maag soms enige tijd minder goed (vertraagde maaglediging), waardoor het eten een stuk moeizamer gaat en u misselijk kan zijn. Uw behandelend arts zal u adviseren om een dergelijke operatie te laten verrichten in een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in alvleesklieroperaties. De totale alvleesklierresectie is namelijk een complexe operatie waarvoor veel kennis en vaardigheden nodig zijn. Als de chirurg tijdens de operatie tot de conclusie komt dat de ingreep toch niet mogelijk is, kan er een palliatieve operatie worden verricht (zie Palliatieve operatie).

Soms moet ook de milt worden verwijderd. Reden daarvoor is dat de bloedvaten van de milt vlak langs of door de alvleesklierstaart heen lopen, en er belangrijke lymfeklieren in de buurt van de milt moeten worden verwijderd (zie lymfeklierdissectie). Als de milt wordt verwijderd krijgt u een aantal extra vaccinaties en zal u voor een langere tijd antibiotica moeten gebruiken om infecties te voorkomen.

Na de operatie

Na de operatie kan opname op de Intensive Care nodig zijn. Zodra uw conditie stabiel is, gaat u naar een gewone verpleegafdeling. Vanwege onder meer de uitgebreidheid van de operatie, kunnen er complicaties optreden. Uw arts zal dit vóór de operatie uitgebreid met u bespreken. Na de operatie kan het zijn dat de vertering van voedsel minder goed verloopt, doordat de enzymen die de alvleesklier maakt niet meer voldoende worden aangemaakt. Dit kan na de operatie (tijdelijk) klachten geven als een opgeblazen gevoel en misselijkheid. Uw arts zal dan deze enzymen in de vorm van medicijnen voorschrijven (zie hoofdstuk Alvleesklierenzymen).

Bijwerkingen

Het is een operatie met bijwerkingen. Er is een risico op bloeding, infectie en lekkage van de alvleesklierafvoerbuis. Er kunnen veranderingen in de voedselvertering ontstaan door een tekort aan alvleesklierenzymen. Ook kan suikerziekte (diabetes mellitus) ontstaan.


Terug naar operatie algemeen