Programma's

Concentratie Zorg & Onderzoek

Momenteel wordt hard gewerkt aan de nieuwe toekomstvisie over concentratie van zorg in expertise centra. Voorwaarde is dat er op multidisciplinair niveau kennisuitwisseling en ondersteuning kan worden gegarandeerd. Alleen dan blijft op regionaal niveau de noodzakelijke (oncologische) zorg toegankelijk.

Op het gebied van onderzoek zal nog meer samenwerking moeten plaatsvinden op nationaal en internationaal niveau.

De vraag die continue dient te worden gesteld is of onderzoek wel in het belang van de patiënt is en hoe kunnen we nog meer de krachten & financiën bundelen.

Drug Development & Trial design

Living With Hope stuurt aan op meer onderzoek naar en ontwikkeling van effectievere medicatie.

Kan bestaande medicatie, dat gebruikt wordt bij andere kankersoorten, of Off Label drugs ingezet worden voor verbetering van Kwaliteit van Leven vooral in de palliatieve fase.

Hoe kunnen we behandeling meer toespitsen op de individuele patiënt?

Het is een behoorlijke uitdaging om voldoende patiënten te vinden die willen participeren in de gewenste studies. Waar gaan de trials over, welke trials zijn werkelijk van belang voor de patiënten, wat zijn uiteindelijk de resultaten van de studies en worden deze ook in voldoende mate naar de betrokkenen gecommuniceerd.

Ondersteuning Wetenschappelijk onderzoek en Beurzen

Living With Hope denkt mee met onderzoekers voor subsidie aanvragen vanuit patiënten perspectief. Momenteel draagt Living With Hope bij aan studies van de bij DPCG aangesloten centra.

Jaarlijks worden meerdere beurzen uitgereikt aan jonge onderzoekers om hen te stimuleren zich blijvend te verdiepen in de problematiek rondom alvleesklierkanker.

Psychosociale Zorg

Ongeveer dertig procent van de kankerpatiënten heeft behoefte aan psychosociale oncologische zorg bij het verwerken van de gevolgen van de ziekte en de behandeling ook tijdens de palliatieve fase. Dit heeft een directe impact op de kwaliteit van leven.

Op dit moment is toegankelijke en betaalbare psychosociale oncologische zorg voor mensen die willen re-integreren of leren leven met en na kanker, onvoldoende gewaarborgd.

Kom in Beweging

Dit kan op 3 manieren:

  • wordt vrijwilliger in een geweldig team en help ons onze doelstellingen te bereiken
  • organiseer of doe mee aan een evenement om funding te genereren voor ons werk en onderzoek
  • u kunt ook gewoon een donatie doen

Kom in beweging


Terug naar over ons