Medische Commissie

De volgende personen hebben zitting in de Medische Commissie Patientinformatie:

Rutger-Jan Swijnenburg
Chirurg Amsterdam UMC

Noor de Leede
Chirurg in opleiding, Groene Hart Ziekenhuis te Gouda

Willemieke Tummers
Arts-assistent chirurgie, Groene Hart Ziekenhuis te Gouda