Living With Hope ondersteunt 'jonge' onderzoekers


Wetenschappelijke partners Wetenschappelijke commissie Aanvraag onderzoeksbeurs Uitgereikte onderzoeksbeurzen Trials

Betere diagnostiek en behandeling van alvleesklierkanker begint met wetenschappelijk onderzoek. De LWH Foundation moedigt onderzoekers aan om actief te participeren in wetenschappelijke onderzoeksprojecten op het gebied van alvleesklierkanker.

Zij stelt hiervoor jaarlijks een aantal persoonsgebonden onderzoeksbeurzen beschikbaar voor alvleesklierkankeronderzoek in de ruimste zin van het woord. Zowel experimenteel, translationeel als toegepast wetenschappelijk onderzoek komen in aanmerking voor een vergoeding, ook onderzoek op het gebied van medische psychologie en patiënt educatie.

De LWH Foundation richt zich voornamelijk op onderzoekers die aan het begin van hun carrière staan, zoals studenten, promovendi en postdocs.

De Living With Hope Foundation moedigt onderzoeksstages in het buitenland aan. Een onafhankelijke wetenschappelijke commissie, bestaande uit alvleesklierkankerspecialisten uit Nederland en de Verenigde Staten, is verantwoordelijk voor het beoordelen van de aanvragen en selectie van de kandidaten.