Online donatie

 

Als u een goed doel wilt steunen is het sinds kort mogelijk om zonder tussenkomst van een notaris een periodiek schenkingscontract van minimaal 5 jaar af te sluiten tegen zeer gunstige fiscale voorwaarden. Mits dat goede doel de ANBI-status bezit. De Stichting Living With Hope heeft deze status, inclusief een eigen RSIN-nummer. Kijk voor alle informatie op de bijgevoegde toelichting.

Onze Stichting heeft de CBF-erkenning voor goede doelen en is in het bezit van de ANBI-status waardoor uw giften fiscaal aftrekbaar zijn. Een meerjarige schenking biedt sinds 1 januari 2015 de meeste voordelen. We helpen u ook graag bij het opstellen van een erfstelling of legaat.

Mocht u niet in staat zijn tot digitaal bankieren dan kunt u uw bijdrage ook overmaken naar: NL37ABNA0471898201 Tnv Living With Hope

Download schenkingsformulier  Download toelichting   Download ANBI verklaring